Redovisning Kristianstad

En väl fungerande redovisning och bokföring är grundläggande för alla seriösa företag. För att kunna fatta korrekta och lönsamma beslut så måste du ha all information samlad. Korrekt redovisning är alltså ett perfekt instrument för dig som vill utveckla ditt företag och förbättra din lönsamhet. Det är även viktigt att kunna visa upp en tillförlitlig redovisning externt för att kunna lämna de uppgifter som Skatteverket kräver eller för att kunna få lån av en kreditgivare när företaget står inför en expansion. Tillsammans mer er kartlägger vi era behov av redovisningstjänster och effektivisering av kostnaderna då ni bara betalar för det ni har behov av.

Årsredovisningar

Om du äger ett aktiebolag så måste räkenskapsåret avslutas med en årsredovisning som är offentlig. Den skyldigheten är reglerad i lag. Vi ser till att gällande lagar och förordningar i sammanställning av bokslut och förvaltning. Vi avslutar naturligtvis uppdraget med en registrering av din årsredovisning hos Bolagsverket.

Förenklat årsbokslut

Du som driver en mindre firma (exempelvis som enskild firma eller som delägare i ett handelsbolag) med en omsättning som understiger 3 miljoner kronor . Vi hjälper dig att upprätta ett förenklat årsbokslut enligt K1-regelverket. Ett förenklat årsbokslut omfattar:

Balansräkning-visar företagets ekonomiska ställning med tillgångar, skulder och eget kapital på räkenskapsåret sista dag.
Resultaträkning
-förtecknar det gångna räkenskapsårets intäkter med kostnader och resultat. Tillläggsuppgifter kan även läggas till balans – och resultaträkning.

Ett sätt att spara tid – och pengar.

Att lägga ut hela eller delar av er redovisning till oss är ett smart sätt för dig som kund att få tid över och kunna fokusera på din kärnverksamhet. Ni får då mer tid på att skapa intäkter. Vi arbetar alltid individbaserad och möter dig där du är som kund. Du kan alltid ta hjälp av oss i den utsträckning du själv önskar. För vissa företagare passar det bäst om vi sköter all redovisning och bokföring, medan andra kanske bara vill ha hjälp med vissa delar av redovisningen som de tycker är komplicerade att lösa på egen hand. Oavsett hur just ditt behov ser ut så är vi alltid redo att hjälpa dig. Vi kan till exempel hjälpa till med:

Löpande bokföringen – Här bokförs varje affärshändelser (försäljning, inbetalning och inköp)
Lönehantering – Att betala löner i rätt tid kräver att man är uppdaterad på gällande lagstiftning inom området.

Bokslut- Ett bokslut från oss upprättas alltid efter givna regler. Vi sammanställer räkenskapsårets alla transaktioner och fastställer utifrån det företagets resultat, vilket ligger till grund för beskattning. Informationen sammanställs i balans – och resultaträkning med specifikationer. Om du vill ha en rak sammanfattning av året som gått, avslutar vi med en pedagogisk företagsanalys.

En väl fungerande redovisning skapar trygghet för dig som företagare och ni slipper den merkostnad Låt oss sköta din redovisning i Kristianstad. Varmt välkommen!